ΕΡΓΟ ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
   € Διοικητικά Γραφεία:
   Ελευθερίου Βενιζέλου 1,
   Ερμούπολη, 841 00, Σύρος,    Κυκλάδες, Ελλάδα

   Tel. (+30) 22810 86969,
   Fax: (+30) 22810 86262

   € Οικονομικές Υπηρεσίες:
   Κάνιγγος 9, 106 77,
   Αθήνα, Ελλάδα

   Tel. (+30) 210 380-8401,
   Fax: (+30) 210 380-8402

Οικονομικά Στοιχεία
Δείτε τον ισολογισμό της εταιρίας για το 2013

[   οικονομικά στοιχεία  ]
 
Μετοχικό Κεφάλαιο
Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Κύκλου Εργασιών
Κέρδη Προ Φόρων
Συμμετοχές

[   διάγραμμα  ]

 
Ergo sa, technical commercial industrial company greece, naval enterprises incorporated company greece, construction companies, ergo sa constructions company Greece, reconstructions, major construction projects, public works auctions Greece, port harbour projects, port harbor works, hydraulic projects, hydraulic works Greece, road construction works Greece, greece, building construction works Greece, business in greece, maritime projects, port constructions Greece, port constructions works, mechanical machinery equipments, urgent recovery of damages, piscatorial refuge, piscatorial and leisure vessels , Construction of docking harbour installations, Nautical Bases, greek islands, cyclades, syros, tinos, thira santorini, ionian islands
Travel Greece,hotels in athens,mykonos,santorini,chalkidiki,crete,rhodesYG Network creation & development