ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

Κατασκευή αποβάθρας και κτιρίου επιβατών Αγ. Ανδρέα ν. Αστυπάλαιας, 2001.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 3.050.000,00€
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Επέκταση της υφιστάμενης αποβάθρας προς τα δυτικά κατά 75μ. και κατασκευή λιμενοβραχίονα σχήματος Γ, με τον πρώτο βραχίονα μήκους 80μ. κάθετο στη γραμμή κρηπίδωσης της αποβάθρας και τον δεύτερο βραχίονα παράλληλο. Κατασκευή παραλιακά, κρηπιδώματος μήκους 64μ. Κατασκευή κεκλιμένου επιπέδου (ράμπας) για την ανέλκυση και την καθέλκυση των σκαφών και επισκευή των ζημιών της οδού προσπέλασης. Το ωφέλιμο βάθος ανέρχεται περίπου στο -3,50μ. Το έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες Η-Μ εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης κ.λ.π.