ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΟ ΜΠΑΤΣΙ Ν. ΑΝΔΡΟΥ


Επκταση υπρχοντος προσνεμου μλου με τεχνητος ογκολθους και ενσχυσ του με φυσικος ογκολθους, με ωφλιμα βθη περπου 5,50μ. για την εξυπηρτηση των μεγλων σκαφν αναψυχς. Επκταση του μικρο βραχονα στο βρειο τμμα του λιμνα παρλληλα δηλαδ της επκτασης του προσνεμου μλου. Εκβθυνση της λιμενολεκνης. Κατασκευ εγκρσιου προβλτα μκους περπου 40,00μ. και πλτους 4,00μ. Με τα προτεινμενα ργα ο αριθμς των θσεων ελλιμενισμο των σκαφν ανρχεται σε 93 σκφη περπου λων των κατηγοριν. Στον χερσαο χρο στην γνεση του υφιστμενου προσνεμου μλου, υπρχει κτριο για βοηθητικς χρσεις που θα εξυπηρετε ανγκες λογιστηρου, φυλακου και WC.