ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΣΥΡΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΣΥΡΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2.300.000,00€
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Κατασκευή προβλήτα μήκους 74μ. περίπου στη συνέχεια του υφιστάμενου κρηπιδώματος. Ο προβλήτας έχει πλάτος 9,80μ. Το ωφέλιμο βάθος προ του προβλήτα είναι -8,00μ. Υπάρχει θεμελίωση στις στάθμες -17,00μ., -22,00μ. και -24,00μ. Ο προβλήτας είναι κατασκευασμένος από Τ.Ο. και ενισχυμένος από Φ.Ο. Κατά μήκος του μετώπου παραβολής υπάρχουν χυτοχαλύβδινες δέστρες και ελαστικοί προσκρουστήρες για την ασφαλή πρόσδεση των πλοίων. Το έργο είναι εφοδιασμένο επίσης με όλη την απαραίτητη βασική υποδομή των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και πυρόσβεσης.